Documente necesare casa verde 2019

Documente necesare pentru inscrierea la programul de panouri fotovoltaice casa verde 2019 care urmeaza a fi lansat pe 5 iunie de ziua energiei.

Documente necesare inscrierii în programul Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2019 lansat de AFM pe data de 5 iunie 2019

Informațiile prezentate mai jos sunt conform indicațiilor oferite de către AFM (Administrația Fondului pentru Mediu ) în ghidul de finanțare al programului Casa Verde – Panouri Fotovoltaice 2019 care sunt disponibile pe site-ul oficial www.afm.ro sau www.ecosolaris.ro/casa-verde. 

 

 

 

 

Ordinul nr. 232 din 07 martie 2019 pentru pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

 

Documentele necesare înscrierii în program sunt:

1. Cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finanțare ).

2. Actul de identitate

3. Extras de carte funciara. În situația în care, din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ teritorială. Din acesta trebuie să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, în copie certificată „conform cu originalul”.

4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original, în copie legalizată sau emis în SPV.

5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Acesta trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare, în original sau în copie legalizată.

6. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local. Certificatul trebuie emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul. Documentul trebuie să fie în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de participare. Se poate de pune în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate față de cea în care se implementeaza proiectul.

7. Obținere ATR, acorduri și avize specifice și prezentarea acestora la instalatorul validat.

Pentru situații excepționale

Daca sistemul de panouri fotovoltaice on grid sau hibrid care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului sau terenului.

Daca din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;

Daca solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

Daca cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

Atentie mare la documente.

Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate nu mai mare de 30 de zile in original sau copie legalizata la data înscrierii. Extrasul de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului la instalator.

Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.).

În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

Aveti mai jos conditiile de eligibilitate pentru programul casa verde 2019.

 • Sa aveti domiciliul in România.
 • Sa fie proprietar al imobilului construcției pe care se amplasează sistemul fotovoltaic conform extras CF.
 • Sa aiba acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului (dacă este cazul).
 • Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare a instanțelor judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale.
 • Sa nu inregistreze datorii restante la bugetul statului și al bugetului local la data înscrierii în aplicația AFM.
 • Solicitantul si coproprietarii imobilului sa depuna o singură cerere de finanțare în cadrul programului.

Important:

Programul se adresează persoanelor numai persoanelor fizice.
Este permisă numai o singură cerere de înscriere în program, la un singur instalator de panouri fotovoltaice eligibil in program.

Vrei cel mai bun preț / calitate pentru instalația ta fotovoltaică ON GRID sau Hibrid prin programul Casa verde de AFM?

Profită acum de cel mai bun pret / calitate la sistemele fotovoltaice on grid sau off grid cu puteri cuprinse intre 3 kWp / 5 kWp / 10 kWp oferit de ECOSOLARIS . Poți accesa oferta click aici.

Ești instalator?

Contactează-ne pentru a deveni partenerul nostru și vei avea parte de reduceri substantiale la panouri fotovoltaice,invertoare,sisteme de fixare, cabluri etc. Si clienții dvs. vor obține pretul cel mai bun la echipamente de calitate.

Ai întrebări despre sistemul fotovoltaic care ți se potrivește, despre programul derulat de Administrația Fondului pentru Mediu sau ai nevoie de informații suplimentare in alegerea sistemului potrivit consumului tau ?

Configureaza-ti sistemul aproximativ direct la noi pe site click click aici

Descarcă anexa nr. 3 la ghid de finanțare la programul Casa verde fotovoltaice 2019 click aici.

Casa Verde Fotovoltaice

Program Casa Verde - Sisteme Fotovoltaice - Finantare de pana la 20,000 lei

Prin programul casa verde sisteme fotovoltaice on grid sau hibrid beneficiati de programul de finantare nerambursabila prin AFM (Agentia Fondul ui de Mediu) daca sunteti persoana fizica cu rezidenta in Romania, proprietar de casa/imobil/teren, suprafata acoperisului/terenului sa fie intre 30-50mp unde se vor monta panourile fotovoltaice.

Suma nerambursabila din partea statului Roman este de maxim 20.000 Ron, proprietarul are de finantat doar 10% (2000 lei). Sistemul poate fi si mai mare dar poate reduce costul total al investitiei cu 20.000 lei nerabursabili.

Cu o investitie minima de 22.000 lei instalati un Sistem Fotovoltaic complet On Grid sau hibrid cu monitorizare la distanta de, suficient pentru autoconsumul unei familii, iar astfel o sa deveniti independenti energetic pe timpul zilei, surplusul de energie putand sa-l revindeti in reteaua nationala la distribuitori cu posibilitatea compensarii, adica ce livram ziua consumam noaptea.

Pentru un Sistem Fotovoltaic On Grid sau Hibrid cu o putere instalata mai mare investitia personala ramane foarte mica in comparatie cu facturile de energie electrica actuale, pentru urmatorii 25 de ani economiile vor fi considerabile.

Instalarea si TVA-ul sunt incluse in pret.

ECOSOLARIS va ofera suport in vederea obtinerii finantarii si va pune la dispozitie electricieni profesionisiti, avizati ANRE.

Documente care sunt necesar pentru cerere de finantare :

 • Ghid de finantare in ultima modificare 12 martie 2019  CLICK AICI
 • Ce trebuie facut si cum trebuie procedat in programul casa verde in vederea montarii de fotovoltaice pentru persoana fizica CLICK AICI !

Documente:

 • Copie CI
 • Actul de proprietate casa/teren/imobil
 • Extras de cartea funciara (nu trebuie sa existe spatiu comune in proprietate)
 • Dovada ca nu exista datorii restante la bugetul de stat si local ( Certificat fiscal )

 

Documente Necesare pentru a devenii prosumer  daca ai deja instalatia fotovoltaica pe casa.

 • Copie CI
 • Cerere tip prosumer
 • Extras Carte Funciara
 • Certificat de atestare fiscala
 • Autorizatie constructie
 • Cerere distribuitor energie

 

Selectati sistemul fotovoltaic dorit Casa verde Fotovoltaice

FORMULAR DE INSCRIERE   Casa Verde  Click AICI

Descarca Ghidul Prosumatorului  Click AICI

 •  Sistemele fotovoltaice ofertate de noi in programul casa verde sunt:   5kwp, 8kwp, 10kwp, 12kwp, 20kwp, 27kwp

O sa fiti contactat de firma noastra telefonic in momentul depunerii dosarului.

 

Incepand cu data de 27.04.2019 Transelectrica a publicat invertoarele care sunt eligibile si ca orice invertor care urmeaza sa injecteze trebuie sa fie supus dinou procesului de verificare lista de mai jos nemaifiind valabila.

Lista Invertoare valabile Transelectrica

 

 

 

*Urmariti aceasta pagina pentru cele mai noi informatii legate de programul casa verde fotovoltaice.